#469339

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x , vk15 , full14 sói 5* còn 346m yên chức vụ trưởng lão gia tộc top1 cuus2uytin phân thân tiêu 64vk9

2,600,000 CARD
2,210,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x , vk15 , full14 sói 5* còn 346m yên chức vụ trưởng lão gia tộc top1 cuus2uytin phân thân tiêu 64vk9

Tài khoản liên quan

vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x ,...
2,600,000đ
tieu78; full+8; con 20m yên
260,000đ
cung79; full+8; con 37m yên
260,000đ
quat78; full+8; con 49m yên
260,000đ
tieu78;full+8; con 23m yên
260,000đ
kunai79; full +8;con 57m yên
260,000đ
kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ