#469948

Ninja School Online

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Cấp độ:

Nổi bật: kiem 79; full+8; con 55m yên

260,000 CARD
221,000 ATM

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Cấp độ:

Nổi bật: kiem 79; full+8; con 55m yên

Tài khoản liên quan

cung 79 sv4 học 8stn sói lv100 5sao...
1,780,000đ
kunai 127 sv5 học 8stn 1skn sx lv10...
1,200,000đ
tieu 130 sv5 sx lv100 5sao tl6664 m...
3,300,000đ
Cung
500,000đ
tieu 99 sv4 học 8stn sx lv100 tl153...
1,500,000đ
kunai 125 sv2 vk15 mcs học 8stn 2b...
2,000,000đ
quạt 114 sv3 sx lv100 5sao tl5543 m...
1,840,000đ
quạt 130 sv5 học 8stn sói lv100 5sa...
2,800,000đ