#478989

Ninja School Online

Server: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Cấp độ: 124

Nổi bật: vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7 món 13 còn 968m yên phân thân quạt 59vk11

1,450,000 CARD
1,232,500 ATM

Server: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Cấp độ: 124

Nổi bật: vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7 món 13 còn 968m yên phân thân quạt 59vk11

Tài khoản liên quan

kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen
260,000đ
cung78; full+8; con 29m yen
260,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
1,100,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
160,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
1,400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
160,000đ