#612869

Ninja School Online

Server: Sv23 - Suriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 130 vk15 tl6 full 15 2m tl6 1m tl4 5m tl3 học 8stn sói ftb tl 2543 phân thân kunai 61

2,700,000 CARD
2,295,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Sv23 - Suriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 130 vk15 tl6 full 15 2m tl6 1m tl4 5m tl3 học 8stn sói ftb tl 2543 phân thân kunai 61

Tài khoản liên quan

Đao
5,500,000đ
Kiếm69
600,000đ
cung 80 có vk tl9 - có 700tr yên -...
600,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
2,200,000đ