#613891

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 79 sv1 4m13 6m12 vk găg yr tl5 bội tl5 11 sách 1 bánh sói 5 sao tbs 4535 còn 1 sx cs max trong rương

650,000 CARD
552,500 ATM

Server: Sv1 - Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 79 sv1 4m13 6m12 vk găg yr tl5 bội tl5 11 sách 1 bánh sói 5 sao tbs 4535 còn 1 sx cs max trong rương

Tài khoản liên quan

Kunai59 vk12
300,000đ
Đao
5,500,000đ
Kiếm69
600,000đ
cung 80 có vk tl9 - có 700tr yên -...
600,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
2,200,000đ