#659460

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Cấp độ:

Nổi bật: sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+ngọc+nhẫn+dây chuyền tl6 , nón tl3,full14, 18 bánh 3890 lượng sx5* còn 176m yên phân thân tiêu 80 có vk14 có sói 5*

6,000,000 CARD
5,100,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Cấp độ:

Nổi bật: sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+ngọc+nhẫn+dây chuyền tl6 , nón tl3,full14, 18 bánh 3890 lượng sx5* còn 176m yên phân thân tiêu 80 có vk14 có sói 5*

Tài khoản liên quan

kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen
260,000đ
cung78; full+8; con 29m yen
260,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
1,100,000đ
kunai70; full+8; con 37m yen
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
160,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
1,400,000đ