#659460

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Cấp độ: 130

Nổi bật: sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+ngọc+nhẫn+dây chuyền tl6 , nón tl3,vk15 full14, 18 bánh sx5* phân thân tiêu 80 có vk14 có sói 5*

3,600,000 CARD
3,060,000 ATM

Server: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Cấp độ: 130

Nổi bật: sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+ngọc+nhẫn+dây chuyền tl6 , nón tl3,vk15 full14, 18 bánh sx5* phân thân tiêu 80 có vk14 có sói 5*

Tài khoản liên quan

kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen
260,000đ
cung78; full+8; con 29m yen
260,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
1,100,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
160,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
1,400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
160,000đ