#678155

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Cấp độ: 103

Nổi bật: đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có skill 10x ,4 món 15 cả vk , 6 món 14, 10 bánh , sói 5* còn 1 tỷ yên

3,000,000 CARD
2,550,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Cấp độ: 103

Nổi bật: đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có skill 10x ,4 món 15 cả vk , 6 món 14, 10 bánh , sói 5* còn 1 tỷ yên

Tài khoản liên quan

Cung
1,800,000đ
Cung con 1 ty yen
1,500,000đ
Tieu
2,700,000đ
Dao
3,000,000đ
Kiem
1,100,000đ
Kiem
750,000đ
vk+găng tay+giày+bùa tl6 có skill 1...
2,200,000đ
Quat
400,000đ