#706080

Ninja School Online

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Cấp độ: 60

Nổi bật: Tieu

3,000,000 CARD
2,550,000 ATM

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Cấp độ: 60

Nổi bật: Tieu

Tài khoản liên quan

kiếm 69 full12
600,000đ
vk 11 , 1 món 9, 1 món 8
160,000đ
Kunai
5,500,000đ
Kunai
800,000đ
Tieu
420,000đ
vk+yoyo tl7, găng tay +giày+bùa tl6...
1,450,000đ
vk11 , 6 món 8
130,000đ
quạt 81 full 12
550,000đ