#711426

Ninja School Online

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Cấp độ: 61

Nổi bật: Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14, 3m12, găng tl4, bùa tl3, bội tl4, nhẫn tl3, sói 5 sao tb 3433, 8stn, đã ăn 10 bánh phong lôi, 10 bánh băng hoả vip

1,700,000 CARD
1,445,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Cấp độ: 61

Nổi bật: Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14, 3m12, găng tl4, bùa tl3, bội tl4, nhẫn tl3, sói 5 sao tb 3433, 8stn, đã ăn 10 bánh phong lôi, 10 bánh băng hoả vip

Tài khoản liên quan

kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen
260,000đ
cung78; full+8; con 29m yen
260,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
1,100,000đ
kunai70; full+8; con 37m yen
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
160,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
1,400,000đ