#711426

Ninja School Online

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Cấp độ: 61

Nổi bật: Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14, 3m12, găng tl4, bùa tl3, bội tl4, nhẫn tl3, sói 5 sao tb 3433, 8stn, đã ăn 10 bánh phong lôi, 10 bánh băng hoả vip

1,400,000 CARD
1,190,000 ATM

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Cấp độ: 61

Nổi bật: Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14, 3m12, găng tl4, bùa tl3, bội tl4, nhẫn tl3, sói 5 sao tb 3433, 8stn, đã ăn 10 bánh phong lôi, 10 bánh băng hoả vip

Tài khoản liên quan

kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen
260,000đ
cung78; full+8; con 29m yen
260,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
1,100,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
160,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
1,400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
160,000đ