#727253

Ninja School Online

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Kunai

TTGT: Không

Cấp độ: 44

Nổi bật: vk 11 , 1 món 9, 1 món 8

160,000 CARD
136,000 ATM

Server: Sv23 - Shuriken + Tessen

Class: Kunai

TTGT: Không

Cấp độ: 44

Nổi bật: vk 11 , 1 món 9, 1 món 8

Tài khoản liên quan

Kiem
2,800,000đ
Tieu
3,500,000đ
Kunai
1,800,000đ
Tieu
1,200,000đ
Tieu
400,000đ