#733211

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Cấp độ: 90

Nổi bật: vk mcs tl6 , găng+ngọc tl4,4 món 14 cả vk còn lại 12, sx5* còn 9m yên

830,000 CARD
705,500 ATM

Server: Sv1 - Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Cấp độ: 90

Nổi bật: vk mcs tl6 , găng+ngọc tl4,4 món 14 cả vk còn lại 12, sx5* còn 9m yên

Tài khoản liên quan

kiem 79; full+8; con 55m yên
260,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen
260,000đ
cung78; full+8; con 29m yen
260,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
1,100,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
160,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
160,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
1,400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
160,000đ