AM - NẠP THẺ NHẬN SET VÕ ĐANG KIẾM PHÁP TỪ NGÀY 26/11 - 2/12

27/11/2020

Chào mọi người !

 Từ ngày 26/11 - 2/12 Võ Đang Kiếm Pháp sẽ quay lại với chúng ta

 Trong thời gian sự kiện, các bạn nạp tích lũy 400 GEM không khóa sẽ nhận được Võ Đang Kiếm Pháp để đi hành hiệp trượng nghĩa.

 Tích lũy tiếp 600K nữa sẽ nhận thêm Thái Cực Kiếm

Sỡ hữu Thái Cực Kiếm sẽ có thể dùng hành động múa kiếm cực ngầu

Nhanh tay sỡ hữu set đồ cực đẹp nào !

Nguồn : AM

Mua thẻ carot tại doithecarot.com giá ưu đãi cực sốc