DỊCH VỤ Bán Xu Ninja

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 500,000đ
Hệ số:

Bảng giá xu Shopcantay :
SV1 x57 (100k = 5tr7 xu)

SV23 x45 (100k = 4tr5 xu)

SV4,5 x55 (100k = 5tr5 xu)

SV6 x35 (100k = 3tr5 xu)

SV7 x25 (100k = 2tr5 xu)

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào Dịch vụ đã mua sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Lưu ý : Dùng phiên bản gốc giao dịch.

Vị trí (MẶC ĐỊNH Ở LÀNG TONE KHU 6)

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 xucantay 6 [ONLINE]
2 xucantay 6 [ONLINE]
4 xucantay 6 [ONLINE]
5 xucantay 6 [ONLINE]
6 xucantay 6 [ONLINE]
7 xucantay9 6 [ONLINE]

Dịch vụ khác