Tất cả
dao 70 sv1 9 món mcs học 11 sách 1b...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
2,680,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
tieu 103 sv4 sói lv100 5sao tl4655...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,200,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
tieu 118 sv2 học 8stn 2b sói lv100...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
tieu 98 sv2 bùa 16 sx lv100 5sao t...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,900,000đ
tieu 130 sv3 học 11 sách sx lv100 5...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,350,000đ
kunai 130 sv2 học 8stn 1b sx lv100...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,050,000đ
Kiếm 130 vk15 tl6 full 15 2m tl6 1...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,700,000đ
kunaii 130 sv3 vk mcs sói lv100 5sa...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,300,000đ
kiem 103 sv3 học 8stn 2b sx lv100 5...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,050,000đ
dao 98 sv4 vk15 mcs học 11 sách sói...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
3,100,000đ
Quat
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,600,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
tieu 118 sv3 gt+yoroi tl6 bùa tl4 s...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,070,000đ
Kiem
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
kiem 122 sv1 vk mcs học 8stn sx lv1...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,300,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
Kunai
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ