Tất cả
Kiếm98 vk16 full1415 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,500,000đ
kunai 77 sv1
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
190,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
Quat
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
kunai 59 sv2 vk mcs mắt 2 học 8stn...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
sét 9x,có skill 10x,vk+găng tl6,7 m...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,500,000đ
Kiem
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tieu 130 sv5 7mtl sx lv100 5sao tl4...
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,840,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
Quạt 68 vk+8, full+8
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
kunai 70 sv4 sói tl1624 vk mcs học...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
580,000đ
Tiêu93 vk12 full1214 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
kiem 50 sv1 vk tl6 gt tl6 mắt 3 học...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
840,000đ
2 món 9 cả vk ,8 món 8 còn 20m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
340,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
dao 49 sv1 vk mcs tl5 học 8stn sói...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
360,000đ
Kiem
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
quạt 130 sv1 vk+gt+giày+bùa tl6 yor...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
kiem 75 sv2
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ