Tất cả
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
480,000đ
tieu 103 sv4 sói lv100 5sao tl4655...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,200,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
Kiem
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
tieu 70 sv2 vk14 học 8stn 1skn ngọ...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,040,000đ
kunai 90 sv2 vk14 mcs sói tl4222
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
640,000đ
tieu 118 sv2 học 8stn 2b sói lv100...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,150,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,200,000đ
Vũ khí +12 đồ 3m14 f12 , 4mtl 5435...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 102
1,100,000đ
dao 42 sv1 vk mcs học 8stn còn 29m...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
320,000đ
cung 99 sv5 học 8stn sói tl7766 còn...
Server: Sv5 - Katana
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
3,850,000đ
tieu 98 sv1 học 2stn còn 24m yen
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
580,000đ
sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+n...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
6,000,000đ
kiem 49 sv4 học 11 sách sói tl6666...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,500,000đ
tieu 99 sv2 học 8stn sói tl6332
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,340,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,000,000đ
tieu 90 sv4 sói tl51 còn 16m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ
Quat
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
Quạt buff 84
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
cung 130 sv1 vk mcs học 11 sách sói...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
2,600,000đ