Tất cả
kunai 103 sv6 vk mcs sx tl5433 còn...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,250,000đ
tieu 79 sv1 học 11 sách sx tl6666 c...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,150,000đ
Kiem
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ
đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 103
3,000,000đ
dao 99 sv4 vk mcs 8stn sói tl3654
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
1,530,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
kiem 68 sv4 gần full set mcs 133m y...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
750,000đ
4 món 14 cả vk,
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 60
670,000đ
9 món 9x,3 món 15,sói 5* 19 bánh ph...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 98
1,650,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 98
2,800,000đ
tieu 107 sv3 11 sách 3b sx tl6665 m...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
tiue 114 sv3 10 sách 10 bánh sói tl...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
630,000đ
Kiem
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 60
700,000đ
Dao
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
3,000,000đ
cung 130 sv1 11 sách sx tl5544 mâx...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
1,150,000đ
kiem 69 sv4 8stn 1skn sói tl43 84m...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
kiem 58 sv2 học 8stn sói tl6555 còn...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
kunai 50 sv5 nic 1nv 8m yên
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
170,000đ
kunai 98 sv1 6mtl9 vk mcs sói tl997...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,300,000đ