Tất cả
Tiêu 106 vk+14 tl6, full+14, 2m15,...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 106
1,700,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,400,000đ
kunai 90 sv1 vk mcs học 8stn sói tl...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
3,300,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 130
600,000đ
cung sv4 vk15 sói vip 8 sách 10 bán...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 70
1,400,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,000,000đ
kim 59 sv1 vk14 còn 321m yên có sói...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,080,000đ
tieu 70 sv1 sói tl6621 có sx 5sao
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,900,000đ
Kunai có nón 79 vk12
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
550,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
kunaii 90 sv1 vk mcs học 8stn sói t...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,040,000đ
kunai 50 sv1 gần full set mcs sói t...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,280,000đ
kunai 49 sv1 học 8stn sói tl633 còn...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,200,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 69
650,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
420,000đ
Kiếm 67 vk+14 tl9,full+12, nón tl0,...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 67
1,350,000đ
Kunai
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
quat 49 sv1 nic 1nv học 8stn sói tl...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,200,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 130
900,000đ
cung 90 sv4 học 8stn 1skn sx tl6633...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
780,000đ