Tất cả
kiem 116 sv4 vk mcs tl5 gt tl5 quần...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 130 sv4 full tl sx lv100 5sao...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
dao 67 sv2 học 11 sách sói tl1211 c...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
380,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,400,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,600,000đ
quạt 103 sv1 vk mcs tl7 yoroi tl5 c...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,170,000đ
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 37m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
quạt 97 sv1 gt tl6 yoroi tl6 học 11...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
Tieu
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,800,000đ
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ