Tất cả
cung 102 sv2 vk14 tl4 yoroi tl6 sói...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
800,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
Quạt buff 85
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
kunai 49 sv1 học 8stn sói tl633 còn...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,200,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,100,000đ
tieu 70 sv4 học 8snt tbs tl311 còn...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ
cung 90 sv4 học 8stn 1skn sx tl6633...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
780,000đ
kiem 94 sv4 còn 30m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
560,000đ
Kiem
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ
đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 103
3,000,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
quạt 59 sv7 vk mcs học 11 sách sói...
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
tieu 42 sv4 vk mcs tl5 nic 1nv học...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
380,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,400,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
tieu 130 sv1 học 11 sách sói tl4443...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,940,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,200,000đ
tieu 60 sv2 9 món mcs sói tl8666 cò...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,240,000đ