Tất cả
Kunai có nón 79 vk12
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
550,000đ
dao 59 sv2 vk mcs sói tl6666 rương...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
3,100,000đ
kunai 50 sv2 vk14 mcs sói tl2665 11...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,650,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 69
650,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
420,000đ
Tiêu 93 vk+10, 107tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
kunai 80 sv2 sx tl532 4m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
250,000đ
quat 49 sv1 nic 1nv học 8stn sói tl...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,200,000đ
Cung 93 vk+8, 126tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
tieu 59 sv3 vk mcs sói tl542 11 sác...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
580,000đ
sét 9x,vk tinh luyện 6,găng tinh lu...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 110
830,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 51
70,000đ
kunai 103 sv6 vk mcs sx tl5433 còn...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
3,200,000đ
tieu 79 sv1 học 11 sách sx tl6666 c...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,800,000đ
Kiem
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ
Quạt 91 vk+10, 91tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ
Quạt 90 full 8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 90
200,000đ
đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 103
3,000,000đ
Quạt 90 vk+8, 90tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 90
200,000đ
Tiêu 92 vk+10 full 8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 92
200,000đ