Tất cả
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
Quạt 93 , vk+8, full 8, còn 68tr yê...
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
320,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 37m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Tieu
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,800,000đ
tieu 130 sv2 vk16 học 8stn 1skn sx...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
kiem 99 sv3 vk mcs học 8stn sx lv10...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 47m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 123 sv3 vk+giày+bùa tl6 gt tl7...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,380,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Quạt 71 ,vk+9 ,full+8 , còn 41tr yê...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
kiem 69 sv tone vk mcs học 5stn sx...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
570,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 130 sv4 sx lv100 5sao tl5766 m...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
găng+bùa tl8,vk+giày tl6 ,7 món 9x,...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,400,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 40m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
vk14 còn 58m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ