Tất cả
kunai 50 sv5 nic 1nv 8m yên
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
170,000đ
kunai 98 sv1 6mtl9 vk mcs sói tl997...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,300,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs 11 sách 20 bánh...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,500,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
300,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
Dao
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
Kunai
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,600,000đ
cung 80 sv6 8stn 200m yên
Server: Sv6 - Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
450,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 69
600,000đ
Cung
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 110
1,600,000đ
vk12 tinh luyện 6
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 40
250,000đ
quạt 79 sv1 gần set mcs sx tl6644 h...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,130,000đ
kun ai 99 sv4 vk mcs sói tl6666 8st...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,250,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 80
600,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,700,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
kiem 79 sv4 6m mcs cả vk học 8stn s...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,650,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
650,000đ
Kiem
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ