Tất cả
kiem 60 sv1 học 8stn sói lv100 tl42...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tieu 80 sv1 học 11 sách 1b sx lv100...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
kunai 130 sv2 học 8stn 1skn sx lv10...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
găng+bùa tl8,vk+giày tl6 ,7 món 9x,...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,400,000đ
Tieu
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
quạt 130 sv4 sx lv100 5sao tl6555 c...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
2,800,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
360,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
kunai 79 sv1 vk mcs học 11 sách sx...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,300,000đ
Dao
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
600,000đ
Kunai
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
tieu 49 sv1 vk mcs học 8stn 2b sói...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,250,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
tieu 79 sv2 học 11 sách sói lv100 5...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ
cung 110 sv2 học 11 sách sx lv100 5...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 83 sv4 còn 84m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kuani 69 sv6 sói tl0331
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ