Tất cả
Cung
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
3,500,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
cung 112 sv3 vk13 tl4 yoroi tl5 sói...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 35m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Tiêu 69 vk+12 , full 89 , xe máy fu...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
240,000đ
kiem 116 sv4 vk mcs tl5 gt tl5 quần...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,240,000đ
quạt 98 full12-14 - sx 2 sao vip -...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
tieu 60 sv4 học 8stn sói lv100 5sao...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 130 sv4 full tl sx lv100 5sao...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
Tieu 108 vk12 tll4 4m14 full12 hoc...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
Tieu kham 1v4
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
tieu 103 sv4 yoroi tl4 sói lv100 5s...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
Dao
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,500,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,600,000đ