Tất cả
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
kiem 130 sv5 vk mcs học 8stn sói lv...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,980,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
tiu 77 sv1 ttgt sói tl6666 còn 16m...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT:
Cấp độ:
500,000đ
Tieu
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,800,000đ
dao 69 sv1 vk mcs sói tl6544 còn 27...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
800,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
tieu 60 sv5 hojc 8stn sx lv100 tl56...
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,050,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
kiem 39 sv1 học 8stn sđ tl211 có vk...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
320,000đ
quạt 130 sv5 học 8stn sói lv100 5sa...
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
2,800,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
tieu 59 sv1 học 11 sách 1b sói tl53...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
880,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,600,000đ
tieu 90 sv2 nic 1nv còn 537m yên só...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,780,000đ
Quạt buff 86
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
220,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
360,000đ
cung 120 sv4 học 8stn 1skn sói tl53...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ