Tất cả
cung 76 full 8 hơn 60tr yên
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 76
200,000đ
kunai 103 sv6 vk mcs sx tl5433 còn...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
3,200,000đ
tieu 79 sv1 học 11 sách sx tl6666 c...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,800,000đ
Kiem
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ
đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 103
3,000,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 92
280,000đ
quạt 130 vk14 đồ full14 1m16 8 đồ t...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 130
5,000,000đ
8 sách full8 còn 20m yên
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 41
160,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,200,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
Kunai 43 vk mcs+12 tinh luyện 9, gi...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 43
1,000,000đ
tieu 115 sv1 học 11 sách sói tl7766...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,140,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 130
600,000đ
kiếm sv5 full12 8stn 15 bánh
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 50
700,000đ
kiem 130 sv5 vk mcs học 8stn sói lv...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,980,000đ
tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 98
2,800,000đ
Tieu
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
kiem 69 sv4 vk mcs học 8stn 2skn 1b...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,100,000đ
tieu 113 sv1 học 11 sách sói tl6664...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,840,000đ