Tất cả
Cung 91 full+8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 91
200,000đ
Quat
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
5,500,000đ
kunai 110 sv7 vk14 mcs 500m yên 5st...
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
650,000đ
tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 98
2,800,000đ
kiem 69 sv4 vk mcs học 8stn 2skn 1b...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,100,000đ
tieu 113 sv1 học 11 sách sói tl6664...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,840,000đ
tieu 107 sv3 11 sách 3b sx tl6665 m...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,600,000đ
Kiem
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 60
700,000đ
Dao
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
3,000,000đ
kiem 130 sv4 vk16 mcs xe tl6664 còn...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
3,400,000đ
Tiêu 91 vk+8, 127tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
kuani 130 sv5 43m yên ,max skil910x
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
dao 69 sv1 vk mcs sói tl6544 còn 27...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
330,000đ
kiem 58 sv2 học 8stn sói tl6555 còn...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
2,900,000đ
tieu 88 sv4 8stn 4b sói tl641 97m y...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ
tieu 109 sv1 8stn 2skn 200m yên có...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
vk14 ,7 món 13, 2 món 12
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 90
670,000đ
tieu 99 sv2 học 11 sách sx tl4333 r...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,100,000đ
cung 50 sv1 trau tl3332 còn 5m yên
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
1,040,000đ
quạt 130 sv5 học 8stn sói lv100 5sa...
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
2,800,000đ