Tất cả
tieu 120 sv1 11 sách sx tl6433 115m...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,120,000đ
kunai 70 sv3 vk mcs học 11 sách 1b...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,350,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs học 8stn 2skn sx...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
kunai 70 sv2 200m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
300,000đ