Tất cả
kunai 89 sv3 sói 5s tl622 yoroi tl5...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
300,000đ
tieu 50 sv2 vk14 mcs sói tl6432 còn...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
830,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 92
900,000đ
Quạt 76,vk8 ful 7, còn 27m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
160,000đ
vk+găng+tbs tinh luyện 4, 2 món 14...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 102
660,000đ
Kiem
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
kunai 69 sv4 học 9 sách 3b sói tl53...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
820,000đ
Kiem
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
2,600,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
160,000đ
kiem 69 sv6 học 8stn sói tl621
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
670,000đ
tieu 122 sv4 học 8stn 3b bh sói tl6...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,700,000đ
Tieu ttgt
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,600,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
1,300,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 40m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 60
200,000đ
kiem 90 sv6 yoroi tl6 vk mcs sói tl...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,650,000đ
kiếm 110 full 14 còn 2k8 lượng và h...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 110
3,600,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 37m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
160,000đ
Tiêu 93 vk+8, 138tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ