Tất cả
Tieu
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 60
3,000,000đ
Tieu
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 86
450,000đ
vk11 7 món 10 , 2 món 8
Server: Sv5 - Katana
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 61
150,000đ
còn 14m yên
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 77
80,000đ
Tiêu vk16 còn 6 điểm cuối có mắt 3...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
4,200,000đ
Kiem
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
800,000đ
cung 130 sv5 học 8stn sx tl6666 max...
Server: Sv5 - Katana
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
2,250,000đ
tiêu 59 full 12 sói ngon full tbs c...
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 59
500,000đ
vk11,5 món 9, 4 món 8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 70
170,000đ
kiem 110 sv2 vk mcs 11 sách 20 bánh...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
Tieu
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
3,600,000đ
tieu 90 sv1 sói tl332 có vk7x c12 t...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,150,000đ
vk 12 tl5 mcs, đồ full 8
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 59
250,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
cải trang jumito vĩnh viễn,vk10, 8...
Server: Sv5 - Katana
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 39
300,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
360,000đ
vk + găng tay+tbs tl6 , 2 món 12 cả...
Server: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 58
300,000đ
vk tl4,găng tl3,5 món 13, 2 món 12...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 74
450,000đ
mắt 3 , vk 12, 4 món 10, 2 món 9, 2...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ: 70
450,000đ
kiem 111 sv1 8stn sói tl5553 230m y...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,000,000đ