VÒNG QUAY XU NINJA 20K

Số người đang chơi: 162 (7 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ry*****ene - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU    -      Nic*****oyd - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu    -      Dav*****ia - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU    -      Dan*****ri - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU    -      Je*****ge - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      St*****en - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU    -      Ca*****esh - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu    -      Na*****tt - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU    -      Ja*****uri - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Nick Ninja    -      Eri*****gh - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU    -      Ja*****hon - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
240***99 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu 2023-12-11 20:01
240***99 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-12-11 20:01
new***oy Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU 2023-10-22 11:47
Ngo***an Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU 2023-10-13 19:16
Ngo***an Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu 2023-10-13 19:16
094***32 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu 2023-09-07 10:32
094***32 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-09-07 10:05
dan***ng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-08-18 13:46

Các vòng minigame khác

VQ Sách Võ Công LV100 Ngẫu Nhiên

Đã chơi: 1303

31,250đ 25,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »