VÒNG QUAY XU NINJA 20K

Số người đang chơi: 616 (7 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Bo*****ce - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Pe*****on - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU    -      Jo*****mp - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU    -      Alb*****ewe - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Pat*****on - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Don*****ha - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu    -      Ral*****att - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu    -      El*****igh - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu    -      Mic*****po - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu    -      Aus*****ra - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU    -      Car*****ie - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
094***32 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu 2023-09-07 10:32
094***32 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-09-07 10:05
dan***ng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-08-18 13:46
dan***ng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu 2023-08-15 22:53
dan***ng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-08-15 22:53
dan***ng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-08-15 22:47
Hoa***08 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu 2023-07-30 11:55
Hoa***08 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-07-30 11:55

Các vòng minigame khác

VQ Sách Võ Công LV100 Ngẫu Nhiên

Đã chơi: 1303

31,250đ 25,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »