VÒNG QUAY XU NINJA 20K

Số người đang chơi: 423 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Chr*****ng - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU    -      Ral*****ge - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Jer*****ar - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.000.000 XU    -      Gre*****oyd - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Li*****ona - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.000.000 XU    -      Lis*****ock - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Mi*****we - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Nick Ninja    -      No*****ffy - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Eug*****sby - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu    -      Jus*****on - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu    -      Lo*****is - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lov***04 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu 2023-06-07 09:36
son***ny Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-06-05 13:59
son***ny Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-06-05 13:59
son***ny Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-06-05 13:58
mat***te Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU 2023-06-01 00:42
mat***te Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-06-01 00:41
mat***te Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu 2023-06-01 00:41
Ngu***99 Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-05-28 19:58

Các vòng minigame khác

VQ Sách Võ Công LV100 Ngẫu Nhiên

Đã chơi: 1303

31,250đ 25,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »