Tất cả
Tiêu 93 vk+8, 145tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
Tiêu 93 full 8 , 183tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
tieu 60 sv1 vk mcs sói tl6666 11 sá...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
quạt 79 sv1 gần set mcs sx tl6644 h...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,130,000đ
Tiêu 93 vk+8, 141tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
kun ai 99 sv4 vk mcs sói tl6666 8st...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,250,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 80
600,000đ
Tiêu 93 vk+8, 148tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 93
200,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
kiem 79 sv4 6m mcs cả vk học 8stn s...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
2,500,000đ
Tiêu 92 full 8 200tr yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 92
200,000đ
dao 59 sv2 sói tl4222 còn 34m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
1,140,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 69
200,000đ
Kiem
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
2,000,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 64
250,000đ
Cung ttgt lv12
Server: Sv6 - Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
660,000đ
vk mcs tl6 , găng+ngọc tl4,4 món 14...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ: 90
830,000đ
1 món 10, 2 món 9 cả vk,7 món 8
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 47
120,000đ
cung 115 sv3 sx lv100 5sao tl3645 m...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
1,170,000đ
Kunai
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ