Tất cả
quat 61 sv2 vk14 mcs 11 sách 10bpl...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
820,000đ
kiem 115 sv3 học 11 sách 1b sói tl6...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,440,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
450,000đ
Cung
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
quat max buff
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 74
100,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,600,000đ
tieu 73 sv3 vk14 mcs sói tl6644 200...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,100,000đ
Tiru
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 18m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
180,000đ
Tiêu 92 full 8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ: 92
200,000đ
quat 60 sv4 8m14 vk mcs 8stn sói tl...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,020,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 68
100,000đ
kunai 50 sv2 vk tl7 giày tl2 học 8s...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
200,000đ
Tieu
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
700,000đ
kunai 103 sv5 vk mcs học 8stn sx tl...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,900,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
180,000đ
kiem 130 sv5 vk mcs 8stn 3b sx tl33...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
1,200,000đ
dao 60 sv5 nic 1nv vk mcs học 8stn...
Server: Sv5 - Katana
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
400,000đ