Tất cả
tieu 99 sv2 vk14 học 11 sách 1b sx...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,240,000đ
quạt 103 sv3 vk14 sói lv100 5sao tl...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,400,000đ
kunai 90 sv1 vk mcs học 8stn 3 bbh...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
2,300,000đ
2 món 12 cả vk,3 món 10, 4 món 9 ,1...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 76
250,000đ
dao 60 sv4 vk mcs 8stn sói tl6543
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp độ:
950,000đ
găng tl 2, 3 món 12 cả vk còn lại...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 90
300,000đ
vk12, full 8 còn 25m
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ: 90
300,000đ
quat 60 sv2 vk mcs sx tl6666 200m y...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,570,000đ
tieu 127 sv1 sx tl6663 còn 45m yên...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,500,000đ
tieu 103 sv4 sói tl6554 học 8stn cò...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
2,050,000đ
kunai 50 sv4 học 8stn 1skn 2b sói t...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
850,000đ
tieu 99 sv6 11 sách 1b sói tl425 68...
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp độ:
1,250,000đ
Cung
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp độ:
600,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
kunai 60 sv1 vk4 mcs học 11 sách só...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
970,000đ
Quạt 93 vk+12 ,2m12, trâu tb TC hp,...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ: 93
280,000đ
quat 59 sv4 vk mcs 11 sách 20 bánh...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp độ:
1,300,000đ
Kunai
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ:
500,000đ
kiem 99 sv3 nic 1 nv yoori tl4 học...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp độ:
580,000đ
4 món 12 cả vk 6 món 9 còn 51m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp độ: 60
250,000đ